Základní informace

Vážení spoluobčané,
jistě řada z Vás sleduje informace o jednom z největších zemětřesení, které postihlo Japonsko. Toto zemětřesení doprovázené tsunami se dotklo i některých japonských jaderných elektráren.
Největší problémy má JE Fukushima I,nacházející se u města Okuma, nacházející se asi 150 mil severovýchodně od Tokyo. Tato JE má 6 jaderných varných reaktorů (BWR) spuštěných postupně v letech 1970 – 79.

Foto Fukushima I

I když dotčené JE včas odstavily jaderné reaktory, zemětřesení a záplavy způsobené tsunami odřízly JE Fukushima I od dodávek elektrické energie z vnější sítě. Záložní diesel-generátory, instalované v JE pro takovéto případy, byly vodou poškozeny a nebyly plně funkční. Následné problémy s chlazením zóny reaktoru vedly k přehřátí reaktorové nádoby a k úniku vodíku do vnější obálky reaktoru a pak k jeho chemické explozi. Naštěstí vnitřní obálka jaderného reaktoru nebyla poškozena.
O velikosti úniku radionuklidů jsou neúplné informace, nicméně úřady v okolí 20 km od JE Fukushima I vyhlásily evakuaci obyvatel.
Bližší informace lze najít např. na webových stránkách
Radiační situace na území České republiky je normální, celostátní Radiační monitorovací síť (RMS) provádí její průběžné monitorování ve standardním režimu zahrnujícím Síť včasného zjištění, Síť měřicích míst kontroly ovzduší, včetně super citlivého monitorování pomocí velkoobjemových odběrových zařízení (umístěných v SÚRO, v.v.i. Praha), síť termoluminiscenčních detektorů a další monitorovací systémy.
Výsledky monitorování RMS jsou dostupné na webových stránkách SÚRO, v.v.i.,
viz http://www.suro.cz/cz/rms
O jakýchkoli změnách radiační situace na území České republiky bude podána informace.