Aktuální radiační situace na území České Republiky

Od Černobylské havárie SÚRO standardně monitoruje aktivity v ovzduší, z nichž dlouhodobě je již měřitelné z umělých radionuklidů pouze 137Cs. Ve spektrech jsou identifikovatelné kromě 137Cs i přírodní radionuklidy 7Be, které je kosmogenního původu, a 210Pb, které je produktem přeměny přírodního 222Rn. Přírodní radionuklidy jsou hodnoceny hlavně z  důvodu ověřování správnosti měření jednotlivých laboratoří RMS.

Tento standardní způsob monitorování je v SÚRO Praha z důvodu velice nízkých aktivit 137Cs nacházejících se již řadu let v ovzduší nastaven tak, že se měří týdenní vzorky kontinuálně odebíraných aerosolů odběrovým zařízením s průtokem 900 m3/h. Měření vzorku trvá až 6 dnů, aby bylo dosaženo citlivosti dovolující spolehlivě stanovit současné hodnoty aktivit 137Cs. Na ostatních monitorovacích místech vybavených odběrovými zařízeními s menším průtokem leží často hodnoty aktivity 137Cs i po dlouhém měření pod prahem detekce.

 

Na stránce radionuklidy v ovzduší jsou uvedeny týdenní hodnoty objemové aktivity 137Cs, 131I, 7Be a 210Pb v aerosolu naměřené v lokalitě SÚRO Praha za poslední více než rok.

Aktuální data z Radiační monitorovací sítě jsou dostupná na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (v sekci MonRaS).

Podrobnosti o Radiační monitorovací síti a výsledcích měření radiace za uplynulý týden začal zveřejňovat Státní úřad pro jadernou bezpečnost a najdete je každý týden na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (v sekci Aktuálně).

Obsah radionuklidů v potravinách dovezených z Japonska

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí monitoring potravin dovezených z Japonska. Informace, prosím, hledejte na internetových stránkách SZPI: www.szpi.gov.cz