Nacházíte se zde: Úvod / Radiační monitorovací síť / Síť včasného zjištění

Mapa příkonu fotonového dávkového ekvivalentu

Aktuální data z Radiační monitorovací sítě jsou dostupná na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (v sekci MonRaS).