Informace Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., k událostem v Japonsku

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) bedlivě sleduje vývoj situace po přírodní katastrofě v Japonsku. SÚRO průběžně vyhodnocuje informace o měření radioaktivity v zasažené oblasti a pozorně sleduje radiační situaci v České republice.

Vzniklá situace nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro občany České republiky.

 

Měření radioaktivity v České republice

Otázky a odpovědi k havárii reaktoru v Japonsku

 

Nabídka monitorování osob vracejících se z Japonska

Základní pojmy

Pro porovnání si lze prohlédnou zprávy k černobylské havárii jaderné elektrárny v roce 1986

Jak je to s toxicitou plutonia

 

Bližší informace lze najít např. na webových stránkách: