Nacházíte se zde: Úvod / Radiační monitorovací síť / Informace Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., k událostem v Japonsku / Nabídka monitorování osob vracejících se z Japonska

Nabídka monitorování osob vracejících se z Japonska

SÚRO až do odvolání nabízí osobám vracejícím se z Japonska bezúplatné monitorování vnitřní kontaminace na celotělovém počítači.

Jedná se o měření štítné žlázy a celotělové měření polovodičovou spektrometrií gama. Měření trvá vzhledem k velmi nízkým předpokládaných aktivitám celkem přibližně půl hodiny. Měření probíhá tak, že osoba klidně sedí před monitorujícím přístrojem.

Je nutno zdůraznit, že se nejedná o OZAŘOVÁNÍ měřené osoby, jako je tomu např. u rentgenu, ale o detekci záření emitovaného radionuklidy v těle osoby.

Poloha osoby při měření je patrná z obrázků.

 

Na datu a čase měření je nutno se dohodnout na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailových adresách

Kontaktní údaje:

SÚRO

Bartoškova 28

Praha 4, 140 00

Pavel Fojtík, pavel.fojtik@suro.cz, tel. 226 518 229

Petr Rulík, petr.rulik@suro.cz, tel. 226 518 232