Prohlášení o přístupnosti

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek www.suro.cz a rmu.suro.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.suro.cz a rmu.suro.cz 

Stav souladu 
Tyto internetové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované webové prohlížeče 
Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:

Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

Pro mobilní zařízení: Google Chrome

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 3. 8. 2023. 
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i..

Zpětná vazba a kontaktní údaje 
Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte kontakty na adrese https://www.suro.cz/cz/contact-info.

Postupy pro prosazování práva 
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 
 

Digitální a informační agentura 
odbor eGovernmentu 
Na Vápence 915/14 
Praha 3, 130 00

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz.