Prohlášení o přístupnosti

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek www.suro.cz a rmu.suro.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.suro.cz a rmu.suro.cz 

Stav souladu        
Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah        
Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. z důvodů nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
    • Některé dokumenty uveřejněné na internetových stránkách ve formátu PDF nejsou plně přístupné (všechny informace v dokumentu nejsou v textové formě, jsou tedy k dispozici pouze v obrázkovém formátu). U těchto dokumentů by jejich plnohodnotná elektronizace způsobila nepřiměřenou zátěž (pole § 7 zákona). V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. V případě, že narazíte na takovýto dokument a potřebujete jej v plně přístupné formě, využijte, prosím, kontakty na adrese https://www.suro.cz/cz/contact-info.
    • Některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1). Na nápravě se pracuje.
  2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:
    • Některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Podporované webové prohlížeče        
Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:

Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

Pro mobilní zařízení: Google Chrome

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti        
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 8. 11. 2023.        
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i..

Zpětná vazba a kontaktní údaje        
Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte kontakty na adrese https://www.suro.cz/cz/contact-info.

Postupy pro prosazování práva        
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:        
 

Digitální a informační agentura        
odbor eGovernmentu        
Na Vápence 915/14        
Praha 3, 130 00

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz.