Nacházíte se zde: Úvod / Výzkumná činnost

Výzkum v SÚRO, v.v.i. a jeho hlavní orientace

 

Široké spektrum činnosti SÚRO, v.v.i. pokrývající komplexně radiační ochranu i vývoj progresivních detekčních metod ionizujícího záření se dlouhodobě projevuje v orientaci především na aplikovaný výzkum pro potřeby státu, a to zejména výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost SÚJB. Jde o projekty získané v rámci veřejných zakázek i veřejných soutěží Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra i Technologické agentury České republiky (TAČR), minoritní je podíl základního a dalšího výzkumu (např. v rámci Grantové agentury České republiky (GAČR), grantové agentury ministerstva zdravotnictví (IGA) apod.).

Odkaz IS VaVaI je odkaz na stránky Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde jsou detailní informace o daném projektu.

 

Přehled výzkumných projektů SÚRO, v.v.i.:

Veřejné zakázky pro státní správu:

Ministerstvo vnitra ČR

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021:

 • Inovace havarijní připravenosti pro zajištění havarijní odezvy v časné a střední fázi radiační havárie jaderných zařízení (příjemce), 2017-2020, IS VaVaI

Technologická agentura ČR - Program Beta 2

 • Optimalizace dávek při CT vyšetření s vysokou radiační zátěží pacienta(příjemce), 2017-2020

 

 

Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji:

Ministerstvo vnitra ČR

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020:

 • Identifikace vzniku radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách a systém klasifikace jejich závažnosti (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ) (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií (příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Metodiky pro stanovení radiačních dávek osob v kontextu hrozby jaderného a radiologického terorismu (příjemce), 2015-2020, IS VaVaI
 • Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obci (RAMESIS) (koordinující příjemce), 2015-2019, IS VaVaI
 • Havarijní měřič radioaktivního aerosolu s dálkovým přenosem dat (koordinující příjemce), 2015-2018, IS VaVaI

 

Technologická agentura ČR:

Program Centra kompetence:

 • Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD (další účastník projektu), 2012-2019, IS VaVaI

Program Théta:

 • Nové systémy modelování šíření radionuklidů vzdušnou cestou (koordinující příjemce), 2018-2020
 • Výpočtový model pro termomechanické chování palivového proutku se zahrnutím degradačních procesů pokrytí jaderného paliva (další účastník projektu), 2018-2020
 • Vyvoj výpočtového modelu SUBCHANFLOW (SCF) pro subkanálovou termohydraulickou analýzu aktivní zóny reaktoru jeho validace metodou "code to code" (další účastník projektu), 2018-2020

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI:

 • Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky (LSM-CZ), (další účastník projektu), 2016-2019, IS VaVaI

 

OPVVV:

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program FV - TRIO:

 • Radioterapeutický plánovací systém - optimalizace nejmodernějších algoritmů pro 3D výpočet dávky od externích svazků v těle pacienta a jejich integrace do nové generace plánovacího systému, (další účastník projektu), 2017-2020, IS VaVaI 
 • Nová generace sond pro měření radonu, (další účastník projektu), 2018-2020

 

 

Mezinárodní projekty:

 

Evropská komise

Frame Programme 7

 

Horizont 2020 - Euratom

 

 

 

Výzkum SÚRO, v.v.i.

je podporován :

MV ČR

TA ČR

MŠMT

MPO ČR

IAEA

Evropskou komisí

logo_tacr.png

logo_EU_barva_cz.jpg