Výzkum v SÚRO, v.v.i. a jeho hlavní orientace

Široké spektrum činnosti SÚRO, v.v.i. pokrývající komplexně radiační ochranu i vývoj progresivních detekčních metod ionizujícího záření se dlouhodobě projevuje v orientaci především na aplikovaný výzkum pro potřeby státu, a to zejména výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost SÚJB. Jde o projekty získané v rámci veřejných zakázek i veřejných soutěží Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra i Technologické agentury České republiky (TAČR), minoritní je podíl základního a dalšího výzkumu (např. v rámci Grantové agentury České republiky (GAČR).

Odkaz IS VaVaI je odkaz na stránky Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde jsou detailní informace o daném projektu.

 

Přehled výzkumných projektů SÚRO, v.v.i.:

České projekty:

Ministerstvo vnitra ČR

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

 • Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí, (příjemce), 2021-2025, IS VaVaI
 • Mezilaboratorní porovnání dicentrického chromozomového testu, (hlavní příjemce), 2023-2025, IS VaVaI

Program bezpečnostního výzkumu 2023-2029 (OPSEC):

 • Komplex metod biologické a fyzikální retrospektivní dozimetrie pro radiační mimořádné události, (příjemce), 2023-2026, IS VaVaI 
 • Realizace nové generace monitorovacích technologií pro zvládání radiačních incidentů, havárií a katastrof s určením pro globální trh, (příjemce), 2023-2025, IS VaVaI
 • Pozemní a letecké výcvikové středisko pro týmy radiační havarijní připravenosti, (další účastník projektu), 2023-2026, IS VaVaI
 • Upgade solného detektoru, (příjemce), 2023-2025, ISVaVaI

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro):

 • Posílení a rozvoj nástrojů, schopností a dovedností pro zajištění efektivního řízení odezvy na radiační havárii ve všech fázích včetně zohlednění požadavků Národního radiačního havarijního plánu ČR, (příjemce), 2023-2025, IS VaVaI

Technologická agentura ČR

Program Beta 2

 • Výzkum distribuce objemové aktivity radonu v bytovém fondu ČR pro účely koncepční práce v oblasti usměrňování ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů, (příjemce), 2021-2024, IS VaVaI
 • Optimalizace protokolů pro CT simulátory používané v radioterapii v České republice (příjemce), 2023-2024, IS VaVaI
 • Posouzení optimalizace stínění radioterapeutických ozařoven pro současné radioterapeutické techniky v České republice, (příjemce), 2023-2024, IS VaVaI

Program Théta:

 • Vývoj spojeného systémového a deterministicky neutronového modelu jaderné elektrárny Temelín v kódech TRACE a PARCS pro simulaci abnormálních stavů s nesymetrickým neutronovým tokem, (příjemce), 2023-2025, IS VaVaI
 • Aplikace a využití pokročilých metod risk monitorů v dozorné praxi SÚJB, (příjemce), 2023-2024, IS VaVaI
 • Kriteriální báze pro hodnocení bezpečnosti výzkumných jaderných reaktorů, (příjemce), 2023-2024, IS VaVaI
 • Studie variantních technických řešení hlubinného ukládání radioaktivního odpadu, (příjemce), 2023-2025, IS VaVaI
 • Radiační následky postulovaných havárií SMR, (další účastník projektu), 2024-2027
 • Vývoj metody určení původu přírodního uranu prostřednictvím stanovení ultra nízkých koncentrací U-236, (další účastník projektu), 2024-2026
 • Regulace reaktivity jaderného reaktoru bez použití kyseliny borité (další účastník projektu), 2024-2027

Program Národní centra kompetence

 • Centrum pokročilých jaderných technologií II, (další účastník projektu), 2023-2028, IS VaVaI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI:

 • Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky (LSM-CZ), (další účastník projektu), 2023-2026, IS VaVaI

Operační program Jan Ámos Komenský

 • Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky, (další účastník projektu), 2023-2027, IS VaVaI

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program TREND:

 • Systém pro homogenizaci rozložení dávky na kůži při celotělovém ozáření elektronovým svazkem, (další účastník projektu), 2023-2025, IS VaVaI
 • Komplexní inovace zařízení pro odstranění radioaktivních plynů ze vzduchu, (další účastník projektu), 2024-2026, IS VaVaI

 

Mezinárodní projekty:

 

Evropská komise

Horizont 2020 - Euratom

 

European Joint Research Programme in the management and disposal of radioactive waste - EURAD(manažer projektu), 2019-2024 

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu H2020 / Euratom pro výzkum a vzdělávání 2014–2018 na základě grantové dohody č. 847593

 

PRE-DISposal management of radioactive waste – PREDIS“, 2020-2024

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu H2020 / Euratom pro výzkum a vzdělávání 2014–2018 na základě grantové smlouvy č. 945098

 

Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and NORM – RadoNorm“, 2020-2025

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu H2020 / Euratom pro výzkum a vzdělávání 2014–2018 na základě grantové smlouvy č. 900009

 

Awareness and resilience through European multi sensor systém – artEmis“, 2022-2026

Image
vlajka EU

  Tento projekt je finančně podpořen z Programu EURATOM2027 na základě grantové smlouvy č. 101061712

 

Towards harmonisation in licensing of future nuclear power technologies in Europe – HARMONISE“, 2022-2025

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu EURATOM2027 na základě grantové smlouvy č. 101061643

 

HARmonised PracticEs, Regulations and Standards in waste management and decommissioning – HARPERS“, 2022-2025

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu EURATOM2027 na základě grantové smlouvy č. 101060028

 

Partnership for european research in radiation protection and detection of ionising radiation : towards a safer use and improved protection of the environment and human health – PIANOFORTE“, 2022-2027

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu EURATOM2027 na základě grantové smlouvy č. 101061037

 

Safety Analysis of SMR with PAssive Mitigation strategies - Severe Accident - SASPAM-SA“, 2022-2026

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu EURATOM2027 na základě grantové smlouvy č. 101059853

 

“Supplying the European Research Reactors with Safe Low-Enriched Uranium Fuels for Their Conversion and Long-Term Operation to Secure the Supply of Medical Radioisotopes – EU-CONVERSION“

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu EURATOM2027 na základě grantové smlouvy č. 101163752

 

“European Partnership on Radioactive Waste Management – 2 – EURAD2“

Image
vlajka EU

 Tento projekt je finančně podpořen z Programu EURATOM2027 na základě grantové smlouvy č. 1010166718