Výsledky projektů

Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění

Detektor záření SAFECAST a jeho využití pro veřejnost

Institucionální výzkum

Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE bioplynovou technologií ING. MIROSLAV KAJAN (přednáška, která zazněla na odborném seminářiOtázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“ organizovaném Ministerstvem zemědělství společně se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany)

Metodiky

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě (MOSTAR)

Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ)

Optimalizace dávek při CT vyšetření s vysokou radiační zátěží pacienta

Optimalizace systému terénních měření a opatření v živočišné výrobě po jaderné havárii

RadBio - software pro odhad kontaminace rostlinné biomasy na území zasaženém jadernou havárií

Realizace výzkumu nového leteckého gamaspektrometru v rámci OPPIK

Strategie řízení nápravy území po radiační havári

Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany (koordinující příjemce)

Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 umožňující pokročilé testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin v případě jaderných havárií a vybavení sítě včasného zjištění

Využití bioplynové technologie při likvidaci kontaminované zemědělské biomasy

Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace