Nacházíte se zde: Úvod / Výzkumná činnost / Výsledky projektů / CT studie SÚRO 2019

CT studie SÚRO 2019

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. provádí celonárodní studii týkající se CT vyšetření s potenciálně vyšší radiační zátěží pacienta formou dotazníkového šetření. Studie je realizována v rámci veřejné zakázky Technologické agentury ČR s názvem „Optimalizace dávek při CT vyšetření s vysokou radiační zátěží pacienta“, kód zakázky TITSSUJB704.

Cílem studie je zjistit a souhrnně analyzovat místní standardní praxi při provádění CT vyšetření s potenciálně vyšší radiační zátěží pacienta na pracovištích v ČR a na základě shrnutí aktuálního stavu připravit podklady pro případnou úpravu Národních radiologických standardů. Data z jednotlivých zdravotnických zařízení budou v rámci analýzy zpracovávána anonymně.

Pro úspěšnou realizaci studie Vás žádáme o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci s Radiologickou společností ČLS JEP. Dotazník obsahuje následující oddíly týkající se:

Identifikace prováděných CT vyšetření a identifikace pracoviště,

relevantních indikací k vyšetření,

aplikace kontrastní látky,

fyzikálně technických parametrů vyšetření (nastavení CT protokolu),

zpracování akvizic a rekonstrukce obrazu,

přípravy pacienta.

 

Dotazník je zpracován formou interaktivního formuláře v MS Excel s pomocí maker a také jako prostý dotazník k manuálnímu vyplnění v LibreOffice Writer a v MS Word. Informace k vyplnění dotazníku jsou uvedeny přímo v dotazníku.

Interaktivní dotazníkvyplnění v MS Excell verze 2007 a vyšší je ke stažení zde.

Prosté dotazníkyvyplnění v LibreOffice Writer jsou ke stažení zde (tyto dotazníky vyplňte, pokud nepoužíváte kancelářský balík MS Office).

Prosté dotazníkyvyplnění v MS Word verze 2007 a vyšší jsou ke stažení zde (tyto dotazníky vyplňte, pokud používáte kancelářský balík MS Office, ale zabezpečení počítačové sítě ve Vaší nemocnici neumožňuje stáhnout nebo pracovat se soubory s makry).

Náhled dotazníku (seznam otázek a tabulek k vyplnění) je ke stažení zde (tento soubor slouží pouze pro Vaši představu, jaké údaje jsou dotazníkem zjišťovány, neslouží pro samotné vyplnění údajů).

Děkujeme Vám za spolupráci.