Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Vzdělávání - kurzy

Vzdělávání - kurzy

Upozornění!

S ohledem na připravované stavební úpravy v areálu SÚRO, v. v. i., v Bartoškově ulici v Praze je termín příštího kurzu předběžně plánován na druhé pololetí roku 2020.

Informace budeme průběžně aktualizovat.

Absolvování kurzu  Radiační ochrany s následným vydaným Osvědčením na  SÚRO, v. v. i. (Státní ústav radiační ochrany) je nutnou podmínkou ke zkoušce o Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ),  před komisí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Bez absolvování kurzu Radiační ochrany se nelze ke zkoušce ZOZ přihlásit.

Podrobnější informace pro účastníky kurzů najdete zde

Organizační garantka kurzu: Ing. Petra Kadlec Linhartová, tel.: 606 954 344

Tajemnice kurzu: Radka Janebová, tel.: 770 135 488  

 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. poskytuje kurzy radiační ochrany pro zájemce nejen z řad odborné veřejnosti

1. Kurzy podle Atomového zákona

Atomový zákon č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné   bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osob zajišťující radiační ochranu registranta

  • Kurzy pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radaiční ochrany
  • Kurzy pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření
  • Kurzy pro řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany

 

Mimořádné termíny Kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona

SÚRO, v.v.i., nabízí možnost vyhlásit jejich uspořádání za předpokladu dostatečného počtu zájemců. Informace získáte na adrese .

Jiné typy kurzů a školení,

jejichž náplň, rozsah a délka by vycházely z potřeby zájemce mohou být připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a zástupcem SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto Kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena kurzu budou předmětem dohody s organizačním garantem kurzu.

Předběžné informace je možno získat u organizační garantky kurzů Ing. Petry Kadlec Linhartové, tel. 770 135 488 nebo na elektronické adrese

2. Další typy kurzů

       Nabízíme uspořádání pro zájemce kurzy nebo školení jejichž náplň,  rozsah a délka by vycházely z  potřeby zájemce.

       Například :

  • Opakovací  a rozšiřovací kurzy pro osoby se  zvláštní odbornou způsobilostí – zaměření na novou legislativu, možnost rozšíření znalostí a praktického provádění vybraných metod radiační ochrany,
  • Kurzy pro radiační pracovníky – kurz je možné připravit pro držitele povolení, který má zájem nechat vyškolit své zaměstnance v základní problematice metod radiační ochrany
  • Kurzy a školení  pro administrátory a management státní správy, zdravotnických zařízení a dalších subjektů, pro pracovníky s gescí péče o životní prostředí,  a havarijní připravenosti
  • Vyžádané semináře k aktuálním otázkám radiační ochrany (například mimořádné události, Fukušima atd.)

S ohledem na připravované stavební úpravy v areálu SÚRO, v. v. i., v Bartoškově ulici v Praze je termín příštího kurzu předběžně plánován na druhé pololetí roku 2020.

Informace budeme průběžně aktualizovat.