Rozbory stavebních materiálů

Nabídka měření

Nabízíme výrobcům, dovozcům a zkušebnám stavebních materiálů měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a v surovinách používaných pro jejich výrobu v rozsahu dle platné legislativy ČR a za dále uvedených podmínek.

Nabídka zahrnuje:
  • stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů 40K, 226Ra a 228Th ve vzorku
  • stanovení indexu hmotnostní aktivity
  • hodnocení výsledků ve vztahu k platné legislativě

Používané postupy:

Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů ve vzorku se provádí metodou spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením. Stanovení indexu hmotnostní aktivity a hodnocení výsledků se provádí postupem podle vyhlášky o radiační ochraně a podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

identifikace
pracoviště
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
odbor monitorování
Bartoškova 1450/28
140 00 Praha 4
pobočka Hradec Králové
Piletická 57/15A
500 03 Hradec Králové
pobočka Ostrava
Syllabova 1198/21
703 00 Ostrava
kontaktní
osoby
Ing. Helena Pilátová
Ing. Michal Sloboda
Ing. Pavel Žlebčík
Ing. Lenka Dragounová Ph.D.
Ing. Miroslav Hýža
RNDr. Petr Rulík
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.
Ing. Zdeněk Borecký
Ing. Jan Lušňák
Ing. Jiří Rada
telefon
226518226, 226518221, 226518231, 226518232
495211005
555302720
e-mail
zkušební postup
SZP 11
SZP 11
SZP 11
akreditace ČIA
ano
ano
ano
příjem vzorků
07:30 – 15:30
07:30 – 15:00
07:30 – 15:00

Poznámka: Rozhodovací pravidla vychází z Doporučení SÚJB.