Rozbory stavebních materiálů

Nabídka měření

Nabízíme výrobcům, dovozcům a zkušebnám stavebních materiálů měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a v surovinách používaných pro jejich výrobu v rozsahu dle platné legislativy ČR a za dále uvedených podmínek.

Nabídka zahrnuje:
stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů 40K, 226Ra a 228Th ve vzorku
stanovení indexu hmotnostní aktivity
hodnocení výsledků ve vztahu k platné legislativě

Používané postupy:

Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů ve vzorku se provádí metodou spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením. Stanovení indexu hmotnostní aktivity a hodnocení výsledků se provádí postupem podle vyhlášky o radiační ochraně a podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

 
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
identifikace
pracoviště
odbor monitorování
Bartoškova 1450/28
140 00 Praha 4
pobočka Hradec Králové
Piletická 57/15A
500 03 Hradec Králové
pobočka Ostrava
Syllabova 1198/21
703 00 Ostrava
kontaktní
osoby


Ing. Lenka Dragounová, Ph.D.
Ing. Michal Sloboda
Ing. Miroslav Hýža, Ph.D.
RNDr. Petr Rulík

Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.
Miroslava Hořínková
Ing. Zdeněk Borecký
Ing. Matěj Grapa
Ing. Pavel Žlebčík
telefon


226 518 221
775 375 141
226 518 231
226 518 232

495 211 005
775 405 229
775 405 316
e-mail

lenka.dragounova@suro.cz
michal.sloboda@suro.cz
miroslav.hyza@suro.cz
petr.rulik@suro.cz

vera.zahorova@suro.cz
miroslava.horinkova@suro.cz
zdenek.borecky@suro.cz

matej.grapa@suro.cz
pavel.zlebcik@suro.cz

zkušební postup
SZP 11
SZP 11
SZP 11
akreditace ČIA
ano
ano
ano
příjem vzorků
07:30 – 15:30
07:30 – 15:00
07:30 – 15:00

Poznámka: Rozhodovací pravidla vychází z Doporučení SÚJB.