Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových svazcích

Kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových svazcích


Kalibrační laboratoř SÚRO akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., jako AKL 2391 provádí kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových svazcích. V Kalibrační laboratoři SÚRO jsou k dispozici radionuklidové svazky kvalit S-Cs a S-Co a rentgenové svazky kvalit N40 až N300 podle normy ISO 4037-1, rentgenové svazky kvalit RQR, RQA a RQT (viz norma ČSN EN 61267) a dále rentgenové svazky mamografických kvalit Mo/Mo, Mo/Rh, W/Al a W/Ag.

Kalibrovány mohou být tyto druhy měřidel:
i) ionizační komory;
ii) dozimetrické řetězce obsahující elektricky napájený detektor a vyhodnocovací jednotku s digitálním zobrazením měřené hodnoty;
iii) kompaktní měřidla ionizujícího záření s digitálním zobrazením měřené hodnoty;
iv) pasivní integrující dozimetry nebo dozimetrické řetězce obsahující pasivní integrující dozimetr a vyhodnocovací jednotku.

Kalibrace může být provedena v těchto veličinách:
a) kerma ve vzduchu, příkon kermy ve vzduchu;
b) osobní dávkový ekvivalent, příkon osobního dávkového ekvivalentu;
c) prostorový dávkový ekvivalent, příkon prostorového dávkového ekvivalentu;
d) směrový dávkový ekvivalent, příkon směrového dávkového ekvivalentu.

Kalibrace ve veličinách ad b) až d) mohou být prováděny pouze pro radionuklidové svazky s kvalitami S-Cs a S-Co a pro rentgenové svazky s kvalitami N40 až N300. Další údaje k dostupným rozmezím hodnot jednotlivých veličin a k nejistotám měření jsou uvedeny v příloze osvědčení o akreditaci.  
Máte-li zájem o služby Kalibrační laboratoře SÚRO nebo o podrobnější informace, kontaktujte nás na mail .

Soubory ke stažení:
Osvědčení o akreditaci