Kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových svazcích

Kalibrační laboratoř SÚRO akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., jako AKL 2391 provádí kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových svazcích. V Kalibrační laboratoři SÚRO jsou k dispozici radionuklidové svazky kvalit S-Cs a S-Co a rentgenové svazky kvalit N40 až N300 podle normy ISO 4037-1, rentgenové svazky kvalit RQR, RQA a RQT (viz norma ČSN EN 61267) a dále rentgenové svazky mamografických kvalit Mo/Mo, Mo/Rh, W/Al a W/Ag.

Kalibrovány mohou být tyto druhy měřidel:
i) ionizační komory;
ii) dozimetrické řetězce obsahující elektricky napájený detektor a vyhodnocovací jednotku s digitálním zobrazením měřené hodnoty;
iii) kompaktní měřidla ionizujícího záření s digitálním zobrazením měřené hodnoty;
iv) pasivní integrující dozimetry nebo dozimetrické řetězce obsahující pasivní integrující dozimetr a vyhodnocovací jednotku.

Kalibrace může být provedena v těchto veličinách:
a) kerma ve vzduchu, příkon kermy ve vzduchu;
b) osobní dávkový ekvivalent, příkon osobního dávkového ekvivalentu;
c) prostorový dávkový ekvivalent, příkon prostorového dávkového ekvivalentu;
d) směrový dávkový ekvivalent, příkon směrového dávkového ekvivalentu.

Kalibrace ve veličinách ad b) až d) mohou být prováděny pouze pro radionuklidové svazky s kvalitami S-Cs a S-Co a pro rentgenové svazky s kvalitami N40 až N300. Další údaje k dostupným rozmezím hodnot jednotlivých veličin a k nejistotám měření jsou uvedeny v příloze osvědčení o akreditaci.  
Máte-li zájem o služby Kalibrační laboratoře SÚRO nebo o podrobnější informace, kontaktujte nás na mail .

Soubory ke stažení: