Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Rozbory pevných NORM materiálů

Rozbory pevných NORM materiálů

 

Nabízíme měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) atomového zákona za dále uvedených podmínek

 

Nabídka zahrnuje:

  • stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů z uranové řady 238U, 234U, 230Th, 226Ra, 210Pb, 210Po, z thoriové řady 232Th, 228Ra, 228Th a 40K ve vzorku

  • hodnocení výsledků ve vztahu k platné legislativě

Používané postupy:

Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů ve vzorku se provádí metodou spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením. Hodnocení výsledků se provádí podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

 

identifikace pracoviště

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

odbor monitorování

Bartoškova 1450/28

140 00 Praha 4

pobočka Hradec Králové

Piletická 57/15A

500 03 Hradec Králové

kontaktní osoby

Ing. Helena Pilátová

Ing. Michal Sloboda

Ing. Lenka Dragounová, Ph.D.

Ing. Miroslav Hýža

RNDr. Petr Rulík

Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.

Ing. Zdeněk Borecký

telefon

226 518 226

226 518 221

226 518 231

226 518 232

495 211 005

e-mail

helena.pilatova@suro.cz

michal.sloboda@suro.cz

lenka.dragounova@suro.cz

miroslav.hyza@suro.cz

petr.rulik@suro.cz

vera.zahorova@suro.cz

zdenek.borecky@suro.cz

zkušební postup

SZP 11

SZP 11

akreditace ČIA

ano

ano

příjem vzorků

7:30 - 15:30

7:30 - 15:00

Poznámka: Rozhodovací pravidla vychází z Doporučení SUJB.