Rozbory pevných NORM materiálů

Nabízíme měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) atomového zákona za dále uvedených podmínek

 

Nabídka zahrnuje:

  • stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů z uranové řady 238U, 234U, 230Th, 226Ra, 210Pb, 210Po, z thoriové řady 232Th, 228Ra, 228Th a 40K ve vzorku
  • hodnocení výsledků ve vztahu k platné legislativě

Používané postupy:

Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů ve vzorku se provádí metodou spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením. Hodnocení výsledků se provádí podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

identifikace pracoviště
odbor monitorování
Bartoškova 1450/28
140 00 Praha 4
pobočka Hradec Králové
Piletická 57/15A
500 03 Hradec Králové


pobočka Ostrava
Syllabova 1198/21
703 00 Ostrava

kontaktní osoby
Ing. Tereza Doksanská
Ing. Lenka Dragounová, Ph.D.
Ing. Miroslav Hýža, Ph.D.
RNDr. Petr Rulík
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.
Miroslava Hořínková
Ing. Zdeněk Borecký


Ing. Matěj Grapa

telefon
775 405 384
226 518 221
226 518 231
226 518 232
495 211 005

775 405 229

e-mail

matej.grapa@suro.cz

zkušební postup
SZP 11
SZP 11

SZP 11

akreditace ČIA
ano
ano

ano

příjem vzorků
7:30 - 15:30
7:30 - 15:00


7:30 - 15:00

Poznámka: Rozhodovací pravidla vychází z Doporučení SUJB.