Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Rozbory kapalných NORM materiálů

Rozbory kapalných NORM materiálů

Nabízíme měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) atomového zákona za dále uvedených podmínek

 

Nabídka zahrnuje:

  • stanovení základního rozboru, tj. celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta v odpadní vodě uvolňované z pracoviště NORM

  • stanovení radionuklidů doplňujícího rozboru v odpadní vodě uvolňované z pracoviště NORM: objemová aktivita 234U, 238U, 226Ra, 228Ra, 228Th, 230Th, 232Th, 210Pb, 210Po. Doplňující rozbor se provádí v případě překročení uvolňovacích úrovní a to v takovém rozsahu, který je potřebný k objasnění zvýšené aktivity alfa nebo beta. Pokud je podíl naměřené celkové aktivity alfa nebo beta a příslušné uvolňovací úrovně po odečtu příspěvku analyzovaného radionuklidu menší než 0,2, další radionuklidy se již nestanovují.

  • hodnocení výsledků ve vztahu k platné legislativě

Používané postupy:

Stanovení celkových objemových aktivit se provádí podle SZP, vycházejících z platných ČSN, stanovení aktivity jednotlivých izotopů se provádí podle metodik SÚRO, založených na koncentraci sledovaného radionuklidu ze vzorku pomocí radiochemických separací a na následné detekci emitovaného ionizujícího záření. Rozsah měření a hodnocení výsledků se provádí podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

identifikace pracoviště

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

odbor monitorování

Bartoškova 1450/28

140 00 Praha 4

pobočka Hradec Králové

Piletická 57/15A

500 03 Hradec Králové

kontaktní osoby

Ing. Alena Kelnarová

Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.

RNDr. Petr Rulík

Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.

Ing. Zdeněk Borecký

telefon

226 518 249

226 518 262

495 211 005

e-mail

alena.kelnarova@suro.cz

michal.fejgl@suro.cz

petr.rulik@suro.cz

vera.zahorova@suro.cz

zdenek.borecky@suro.cz

zkušební postup-základní rozbor

SZP 12, SZP13

SZP 2, SZP 3

akreditace ČIA

ano

ne

zkušební postup-doplňující rozbor

Metodiky SÚRO

 

akreditace ČIA

ne

 

příjem vzorků

7:30 - 15:30

7:30 - 15:00

Poznámka: Rozhodovací pravidla vychází z Doporučení SUJB.