Legislativa

je stejná jako u rozborů pevných NORM materiálů