Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Systém kvality

Akreditace laboratoří Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

Zkušební laboratoře SÚRO č. 1479 akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Předmět akreditace

Měření obsahu radionuklidů v plynných, kapalných a pevných vzorcích, v lidském těle; stanovení dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany; stanovení obsahu látek v sorpčních trubičkách plynovou chromatografií vymezené přílohou Osvědčení o akreditaci.

Osvědčení o akreditaci zkušebních laboratoří SÚRO

Certificate of Accreditation of SÚRO Testing Laboratory

 

Klíčoví pracovníci
RNDr. Petr Rulík vedoucí Zkušebních laboratoří SÚRO
Ing. Ivana Horáková, Csc. 1. zástupce vedoucího Zkušebních laboratoří SÚRO
Ing. Zdeněk Borecký vedoucí Pobočky v Hradci Králové
Ing. Jiří Rada vedoucí Pobočky v Ostravě
Ing. Ivana Horáková, CSC. vedoucí Odboru lékařských expozic v Praze
Ing. Daniela Ekendahl vedoucí Odboru dozimetrie v Praze
Ing. Ivana Fojtíková vedoucí Odboru přírodních zdrojů v Praze
Ing. Pavel Žlebčík manažer kvality

Kalibrační laboratoř SÚRO č. 2391 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Předmět akreditace
Kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových svazcích

Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře SÚRO - zde

 

Klíčoví pracovníci
RNDr. Libor Judas, Ph.D. vedoucí akreditované Kalibrační laboratoře SÚRO, vedoucí Laboratoře dozimetrie rentgenového a gama záření
Ing. Vladimír Dufek Ph.D. zástupce vedoucího AKL
Ing. Pavel Žlebčík manažer kvality