Akreditace laboratoří Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

 

Zkušební laboratoře SÚRO č. 1479 akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025

 

Předmět akreditace
Měření obsahu radionuklidů v plynných, kapalných a pevných vzorcích, v lidském těle; stanovení dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany; stanovení obsahu látek v sorpčních trubičkách plynovou chromatografií vymezené přílohou Osvědčení o akreditaci.

 

 

Klíčoví pracovníci  
RNDr. Petr Rulík vedoucí Zkušebních laboratoří SÚRO
Ing. Ivana Fojtíková 1. zástupce vedoucího Zkušebních laboratoří SÚRO
Ing. Zdeněk Borecký zástupce vedoucího Zkušebních laboratoří SÚRO na Pracovišti č.1
RNDr. Petr Rulík zástupce vedoucího Zkušebních laboratoří SÚRO na Pracovišti č.2
Ing. Miluše Bartusková, Ph.D. zástupce vedoucího Zkušebních laboratoří SÚRO na Pracovišti č.3
Ing. Leoš Novák zástupce vedoucího Zkušebních laboratoří SÚRO na Pracovišti č.4
Ing. Daniela Ekendahl zástupce vedoucího Zkušebních laboratoří SÚRO na Pracovišti č.5
Ing. Ivana Fojtíková zástupce vedoucího Zkušebních laboratoří SÚRO na Pracovišti č.6
Ing. Pavel Žlebčík manažer kvality

 

 

Kalibrační laboratoř SÚRO č. 2391 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025

 

Předmět akreditace
Kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových svazcích

 

 

Klíčoví pracovníci  
RNDr. Libor Judas, Ph.D. vedoucí akreditované Kalibrační laboratoře SÚRO, vedoucí Laboratoře dozimetrie rentgenového a gama záření
Ing. Vladimír Dufek Ph.D. zástupce vedoucího AKL
Ing. Pavel Žlebčík manažer kvality