Osvědčení o akreditaci laboratoří SÚRO

Osvědčení o akreditaci Zkušebních laboratoří SÚRO, platné do 5.6.2024.

Certificate of Accreditation, Testing Laboratories, valid until 5.6.2024

Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře SÚRO platné od 7.1.2020 do 7.1.2025

Certificate of Accreditation, Calibration Laboratory, valid until 7.1.2025