Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Systém kvality / Rozhodnutí SÚJB pro činnosti na pracovištích SÚRO, v.v.i.

Rozhodnutí SÚJB pro činnosti na pracovištích SÚRO, v.v.i.

Soubor Nakládání s jadernými materiály
Rozhodnutí SÚJB - platné od 4.2.2011. Schválení dokumentace "Směrnice pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů podle vyhlášky č. 213/2010 Sb., ze dne 4.ledna 2011" a zároveň povolení nakládání s jadernými materiály
Soubor Nakládání se zdroji ionizujícího záření
Rozhodnutí SÚJB - platné od 4.2.2011. Povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu používání ZIZ – radionuklidových zářičů, generátorů záření dle specifikace a hodnocení vlastností ZIZ při zkouškách dlouhodobé stability pro pracoviště Praha, Hradec Králové, Ostrava a další přechodná pracoviště ČR. Zároveň se schvaluje příslušná dokumentace.
Soubor Monitorování pracoviště
Rozhodnutí SÚJB - platné od 4.2.2011. Povolení provádění dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu monitorování pracoviště III. a IV. kategorie nebo jeho okolí
Soubor Odborná příprava vybraných pracovníků
Rozhodnutí SÚJB platné od 23.12.2011. Pořádání kurzů pro vybrané pracovníky pro činnosti: vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany, hodnocení vlastností zdrojů, řízení služeb významných z hlediska radiační ochrany
Soubor Služba osobní dozimetrie
Rozhodnutí SÚJB - platné od 4.2.2011. Povolení provádění služby osobní dozimetrie v rozsahu monitorování osobních dávek z externího ozáření pro zaměstnance systémem TLD Harshaw 6600, monitorování vnitřní kontaminace a stanovení úvazku efektivní dávky
Soubor Služby významné z hlediska radiační ochrany
Rozhodnutí SÚJB - platné od 9.2.2011. Povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany – měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a ve vodě
Soubor Zkoušky dlouhodobé stability pro URZ typu OG-8
Rozhodnutí SÚJB - platné od 25.7.2011
Soubor Zkoušky dlouhodobé stability technických rtg zařízení
Rozhodnutí SÚJB - platné od 31. 1. 2012. Hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření: přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability technických rentgenových zařízení