Rozbory pitné a balené vody

Nabídka měření

 

Nabízíme dodavatelům vody do veřejných vodovodů a laboratořím, které provádějí rozbory pitné vody, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou, výrobcům a dovozcům balené vody a laboratořím, které provádějí rozbory balené vody, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v  kojenecké, přírodní minerální, pramenité a pitné balené vodě v rozsahu dle platné legislativy ČR a za dále uvedených podmínek.

Nabídka zahrnuje:

  • základní rozbor – stanovení celkové objemové aktivity alfa, stanovení celkové objemové aktivity beta, stanovení objemové aktivity radonu, hodnocení výsledků
  • úplný rozbor – základní rozbor + stanovení objemových aktivit dalších přírodních radionuklidů ve vodě v rozsahu daném vyhláškou o radiační ochraně (viz legislativa), pokud výsledek měření některé z celkových objemových aktivit převyšuje směrnou hodnotu, stanovení celkové indikativní dávky v případě balené pitné vody, úplné hodnocení výsledků
  • doplňující rozbor – stanovení jenom některých ukazatelů v rozsahu dle specifikace zadavatele zkoušky, dílčí hodnocení výsledků

Používané postupy:

Stanovení objemových aktivit se provádí s použitím radiochemických a radiometrických metod, převážně odvozených z platných ČSN řady 75 76xx. Stanovení celkové indikativní dávky a hodnocení výsledků se provádí postupem podle vyhlášky o radiační ochraně a podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

 
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
identifikace
pracoviště
odbor monitorování   
Bartoškova 1450/28   
140 00 Praha 4
pobočka Hradec Králové
Piletická 57/17A
500 03 Hradec Králové
pobočka Ostrava
Syllabova 1198/21
703 00 Ostrava
kontaktní
osoby
Ing. Alena Kelnarová
Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.
Mgr. Věra Záhorová
Zita Forejtková
Ing. Zdeněk Borecký
Ing. Miluše Bartusková, Ph.D.
telefon
226518249, 226518242
495211005
775405238
e-mail

zita.forejtkova@suro.cz   
zdenek.borecky@suro.cz

měřené
ukazatele
alfa*, beta*, 222Rn, 226Ra, 210Pb, 210Po, 234U, 238U
alfa, beta, 222Rn*
alfa*, beta*, 222Rn*,
226Ra, 210Pb, uran
příjem vzorků
07:30 – 15:00

07:30 – 14:00

07:30 – 14:00
Poznámky:
  • pro měření označená * jsou používány zkušební postupy akreditované ČIA
  • Rozhodovací pravidla vychází z Doporučení SÚJB.