Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Rozbory balené vody

Rozbory balené vody

Nabídka měření

 

Nabízíme výrobcům a dovozcům balené vody a laboratořím, které provádějí rozbory balené vody, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v  kojenecké, přírodní minerální, pramenité a pitné balené vodě v rozsahu dle platné legislativy ČR a za dále uvedených podmínek.

Nabídka zahrnuje:

  • základní rozbor – stanovení celkové objemové aktivity alfa, stanovení celkové objemové aktivity beta, stanovení objemové aktivity radonu, hodnocení výsledků

  • úplný rozbor – základní rozbor + stanovení objemových aktivit dalších přírodních radionuklidů ve vodě v rozsahu daném vyhláškou o radiační ochraně (viz legislativa), pokud výsledek měření některé z celkových objemových aktivit převyšuje směrnou hodnotu, stanovení celkové indikativní dávky v případě balené pitné vody, úplné hodnocení výsledků

  • doplňující rozbor – stanovení jenom některých ukazatelů v rozsahu dle specifikace zadavatele zkoušky, dílčí hodnocení výsledků

Používané postupy:

Stanovení objemových aktivit se provádí s použitím radiochemických a radiometrických metod, převážně odvozených z platných ČSN řady 75 76xx. Stanovení celkové indikativní dávky a hodnocení výsledků se provádí postupem podle vyhlášky o radiační ochraně a podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

identifikace
pracoviště
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
odbor monitorování
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
pobočka Hradec Králové
Piletická 57
500 03 Hradec Králové
pobočka Ostrava
Syllabova 21
703 00 Ostrava
kontaktní
osoby
Ing. Věra Bečková
Ing. Tereza Ježková
Zita Forejtková
Ing. Zdeněk Borecký
Ing.Miluše Bartusková, Ph.D.
Ing. Jiří Rada
telefon
226518262, 226518242
495211005
555302720, 596782936
e-mail
tereza.jezkova@suro.cz

zita.forejtkova@suro.cz
zdenek.borecky@suro.cz

měřené
ukazatele
alfa*, beta*, 222Rn, 226Ra, 210Pb, 210Po, 234U, 238U
alfa, beta, 222Rn
alfa*, beta*,222Rn*,
226Ra, 210Pb,uran
příjem vzorků
07:30 – 15:00
07:30 – 14:00
07:30 – 14:00
Poznámka: pro měření označená * jsou používány zkušební postupy akreditované ČIA