Rozbory pitné a balené vody

Nabídka měření

 

Nabízíme dodavatelům vody do veřejných vodovodů a laboratořím, které provádějí rozbory pitné vody, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou, výrobcům a dovozcům balené vody a laboratořím, které provádějí rozbory balené vody, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v  kojenecké, přírodní minerální, pramenité a pitné balené vodě v rozsahu dle platné legislativy ČR a za dále uvedených podmínek.

Nabídka zahrnuje:

  • základní rozbor – stanovení celkové objemové aktivity alfa, stanovení celkové objemové aktivity beta, stanovení objemové aktivity radonu, hodnocení výsledků
  • úplný rozbor – základní rozbor + stanovení objemových aktivit dalších přírodních radionuklidů ve vodě v rozsahu daném vyhláškou o radiační ochraně (viz legislativa), pokud výsledek měření některé z celkových objemových aktivit převyšuje směrnou hodnotu, stanovení celkové indikativní dávky v případě balené pitné vody, úplné hodnocení výsledků
  • doplňující rozbor – stanovení jenom některých ukazatelů v rozsahu dle specifikace zadavatele zkoušky, dílčí hodnocení výsledků

Používané postupy:

Stanovení objemových aktivit se provádí s použitím radiochemických a radiometrických metod, převážně odvozených z platných ČSN řady 75 76xx. Stanovení celkové indikativní dávky a hodnocení výsledků se provádí postupem podle vyhlášky o radiační ochraně a podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

 
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
identifikace
pracoviště
odbor monitorování   
Bartoškova 1450/28   
140 00 Praha 4
pobočka Hradec Králové
Piletická 57/17A
500 03 Hradec Králové
pobočka Ostrava
Syllabova 1198/21
703 00 Ostrava
kontaktní
osoby
Ing. Alena Kelnarová
Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.
Mgr. Věra Záhorová
Zita Forejtková
Ing. Zdeněk Borecký
Ing. Miluše Bartusková, Ph.D.
telefon
226 518 249
226 518 242
495 211 005
555 302 731
775 405 238
e-mail
vera.zahorova@suro.cz zita.forejtkova@suro.cz   
zdenek.borecky@suro.cz
měřené
ukazatele
alfa*, beta*, 222Rn, 226Ra, 210Pb, 210Po, 234U, 238U
alfa, beta, 222Rn*
alfa*, beta*, 222Rn*,
226Ra, 210Pb, uran
příjem vzorků
07:30 – 15:00
07:30 – 14:00
07:30 – 14:00
Poznámky:
  • pro měření označená * jsou používány zkušební postupy akreditované ČIA
  • Rozhodovací pravidla vychází z Doporučení SÚJB.