Reference

Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, je akreditován Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1479.

Ústav má povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě podle § 100 odst. 2 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb. vydané rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 2.11.2018 pod č.j. SÚJB/OPZ/17740/2018 s platností na dobu neurčitou.

Při měření jsou používány převážně zkušební postupy akreditované Českým institutem pro akreditaci. Pro měření objemových aktivit radionuklidů jsou používána výhradně měřicí zařízení metrologicky ověřená Českým metrologickým institutem.

Na každém z měřících pracovišť je osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, udělenou rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měřící pracoviště se účastní mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti měření přírodních radionuklidů.