Reference

Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, je akreditován Českým instutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1479.

Ústav má povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu vydané rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 9. února 2011 pod č.j. SÚJB/RCHK/3194/2011 s platností na dobu neurčitou.

Pro měření hmotnostních aktivit jsou používány výhradně zkušební postupy akreditované Českým institutem pro akreditaci a měřící zařízení metrologicky ověřená Českým metrologickým institutem.

Na každém z měřících pracovišť je osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, udělenou rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měřící pracoviště se účastní mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti měření přírodních radionuklidů.