Reference

Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, je akreditován Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1479.

Ústav má povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních výrobcích a surovinách s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou určeny k zabudování do staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi podle § 101 odst. 2 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb. vydané rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 2.11.2018 pod č.j. SÚJB/OPZ/17740/2018 s platností na dobu neurčitou. 

Pro měření hmotnostních aktivit jsou používány výhradně zkušební postupy akreditované Českým institutem pro akreditaci a měřicí zařízení metrologicky ověřená Českým metrologickým institutem.

Na každém z měřících pracovišť je osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, udělenou rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měřící pracoviště se účastní mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti měření přírodních radionuklidů.