Nacházíte se zde: Úvod / Výzkumná činnost / Výsledky projektů / Metodiky

Metodiky

Následující metodiky si je možné vyžádat .

Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně
Metodika pro rychlé měření kontaminovaného krajinného krytu moderními technologiemi
Metodika pro systém odběrů vzorků živočišných produktů z hlediska radioaktivní kontaminace po radiační mimořádné události
Metodika pro likvidaci odpadů ze živočišné výroby v případě radiační mimořádné události
Metodika pro hodnocení rizika kontaminovaných odpadů
Metodika pro hodnocení úrovně kontaminace plodin a rizika vzniku kontaminovaného odpadu SARCA
Metodika pro modelové prognózní stanovení kontaminace plodin
Metodika stanovení Sr pomocí BZ
Metodika - Rychlé stanovení Pu, Am a Cm
Priloha Metodika - Rychlé Rychlé stanovení 89Sr a 90Sr vedle sebe v potravinách a rostlinstvu
Metodika - Rychlé stanovení 89Sr a 90Sr vedle sebe v potravinách a rostlinstvu
Příloha Metodika - Rychlé stanovení Pu, Am a Cm
Metodika M7 rerospektivni dozimetrie odhad osobni davky mobil tel
Metodika M3 stanoveni H10 pomoci int doz v RMS
Metodika M6 stanoveni H10a H007 EPD
Metodika detekce radioaktivních látek na zasaženém území
Postup_1
Postup_2
Postup_3
Postup_4
Postup_5
Postup_6
Postup_7
Metodika pro testy odezvy detekčních systémů mobilních skupin
Příloha I_Měřící a testovací lavice s kolimačním kontejnerem
Příloha II_Přepravní zařízení pro palivový článek IRT-4M
Příloha III_PT-531-N_MONTE_NAVOD_K_POUZITI
Příloha IV_Odahdy aktivit vybraných štěpných produktů
Příloha V_Nastavení detekčních systémů
Příloha VI_Knihovna radionuklidů
Příloha VII_Spektra detekčních systémů
Příloha VIII_Formulář harmonogramu
Stanovení transferového koeficientu půda-rostlina v laboratoři