Využití bioplynové technologie při likvidaci kontaminované zemědělské biomasy

Uplatnění jaderné energie pro energetické i vojenské účely je spojeno s rizikem kontaminace velkého množství rostlinné biomasy v případě rozptýlení kontaminujících radionuklidů do životního prostředí. Způsob jak naložit s kontaminovanou biomasou nevhodnou pro lidskou spotřebu byl zkoumán v projektu ministerstva vnitra s identifikačním číslem VI20172020098 a názvem „Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií“. Projekt byl řešen spolupracujícími organizacemi SÚRO v.v.i., Enki o.p.s., ČZU a JČU v letech 2017 – 2020, a byla během něho vyvinuta ověřená technologie zaměřená na zpracování kontaminované biomasy v bioplynových stanicích.

Výsledky výzkumu zaměřené na aplikaci bioplynové technologie při zpracování kontaminované rostlinné biomasy jsou stručně popsány v následujícím videu: