Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ)

Zvýšit bezpečnost občanů podporou nových opatření v ochraně obyvatelstva před zlovolným použitím radioaktivních látek zejména při masových akcích, v podzemní dopravě (metro), při návštěvách významných osobností, nelegálním transportu těchto látek apod. byl cíl aplikovaného výzkumu (v návaznosti na situaci v národní a mezinárodní bezpečnosti) s využitím nejnovějších detekčních technologií. Na základě projektu PoMoZ (Identifikační kód: VI20172020104) byly vyvinuty a vyrobeny jak mobilní tak i stacionární systémy k radiačnímu monitorování.

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na webu IS VaVaI.  Níže uvedené výstupy projektu jsou výsledkem spolupráce spolupráce SÚRO, v.v.i. a NUVIA a.s.

Mobilní portálový monitor ve vozidlech s variabilním použitím

Signalizační detektory pro rychlý scan velkého počtu procházejících osob