Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě (MOSTAR)

Na základě zkušeností z havárie JE Fukušima byl proveden výzkum, vývoj, konstrukce a terénní odzkoušení detekčních systémů nové generace. Cílem byly jak mobilní tak i stacionární systémy k radiačnímu monitorování s přenosy dat do vyhodnocovacích center, s poskytováním výsledků regionální a místní samosprávě ke zvýšení rychlosti, spolehlivosti a dostupnosti dat na nižší rozhodovací úrovni.

Identifikační kód: VG20122015083

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na webu IS VaVaI. Níže uvedené výstupy projektu jsou výsledkem spolupráce spolupráce SÚRO v.v.i. a NUVIA a.s.

Moderní detekční systém pro dálkové mapování radiačního pole pomocí pozemního robotu nebo dronu

 

Modernizované odběrové zařízení aerosolů s dálkovým ovládáním a online měřením záření gama nad aerosolovým filtrem

 

Optimalizované sondy pro samosprávu a ZHP v okolí jaderných elektráren

 

Radiační monitorovací vůz nové generace