Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany

V roce 2014 byl spoluřešiteli Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. a společností ENVINET NUVIA Group úspěšně dokončen projekt bezpečnostního výzkumu České republiky VG20122014093 „Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany“. Realizací záměrů projektu dobudovali spoluřešitelé kapacity pro monitorování obyvatelstva a zasahující osob in vivo po havárii jaderně energetického zařízení.

Systém pro měření radiojodu ve štítné žláze u velkého počtu osob a zařízení pro měření aktivity transuranů v plicích a kostře jsou jediná zařízení svého druhu v ČR. Jsou doplněna příslušnými certifikovanými metodikami k jejich použití. Hlavní výsledky projektu, oba měřicí systémy, provozují pracovníci Centrální laboratoře RMS v sídle SÚRO, v.v.i., Bartoškova 28, Praha 4. Zařízení pro měření aktivity transuranů v plicích a kostře je využitelné službou osobní dozimetrie vnitřního ozáření, pro monitorování po nehodách a pro výzkum v oblasti radiační ochrany. Obrázky 1 a 2 zobrazují hardware systému pro měření štítné žlázy a kalibraci sestavy tří detektorů pro měření aktivity transuranů v plicích.

Další informace o projektu lze získat na stránce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací https://www.isvavai.cz

Image
LLNL Torso Phantom zavreny a 3 detektory
Image
JodDet