Nacházíte se zde: Úvod / Výzkumná činnost / Výsledky projektů / Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace

Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace

 

Metodika detekce radioaktivních látek na zasaženém území - Činnost mobilních skupin při monitorování radiační havárie

 

Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně

Metodika M3 Stanovení H*(10) pomocí integrálních dozimetrů v rámci RMS

Metodika M6 Stanovení H*(10) a H’(0.07) systémem EPD

Metodika M7 Retrospektivní dozimetrie Odhad osobní dávky s využitím vzorků Al2O3 z mobilního telefonu

Metodika pro hodnocení rizika kontaminovaných odpadů

Metodika pro hodnocení úrovně kontaminace plodin a rizika vzniku kontaminovaného odpadu

Metodika pro likvidaci odpadů ze živočišné výroby v případě radiační mimořádné události

Metodika pro modelové prognózní stanovení kontaminace plodin (v prvním a dalších letech po havárii)

Metodika pro rychlé měření kontaminovaného krajinného krytu moderními technologiemi

Metodika pro systém odběrů vzorků živočišných produktů z hlediska radioaktivní kontaminace po radiační mimořádné události, včetně sběru kritických informací pro návrh opatření

Metodika Rychlé stanovení 89Sr a 90Sr vedle sebe v potravinách a rostlinstvu

Příloha k metodice „Rychlé stanovení 89Sr a 90Sr vedle sebe v potravinách a rostlinstvu“

Metodika Rychlé stanovení izotopů Pu, Am a Cm ve vzorcích půdy, rostlinstva a potravin

Příloha k metodice „Rychlé stanovení izotopů Pu, Am a Cm ve vzorcích půdy, rostlinstva a potravin“

Metodika Detekce a stanovení aktivity 90Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření

 

GAMA AUTOMAT - automatizované zařízení pro měření vzorků pomocí spektrometrie gama

 

 

Přednášky, které zazněly na odborném seminářiOtázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“ organizovaném Ministerstvem zemědělství společně se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany:

 

 

 

Výzkum SÚRO, v.v.i.

je podporován :

MV ČR

TA ČR

MŠMT

MPO ČR

IAEA

Evropskou komisí

logo_tacr.png

logo_EU_barva_cz.jpg