Činnost SÚRO v rámci celostátní radiační monitorovací sítě ČR (RMS)

SÚRO se podílí na činnosti všech stálých složek RMS (kromě lokálních sítí MMKO – viz níže) a zabezpečuje také funkci Centrální laboratoře monitorovací sítě, která koordinuje měření vzorků odebraných laboratorními a mobilními skupinami, zajišťuje vybraná měření těchto vzorků a celorepublikové hodnocení výsledků měření a koordinuje a zajišťuje měření vnitřní kontaminace osob.
Aktuální výsledky monitorování jsou prezentovány na těchto stránkách a v každoroční „Zprávě o monitorování radiační situace na území ČR“, která je vyvěšena jako část II. „Zprávy o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochrany“ na adrese www.sujb.cz.
Data získaná Radiační monitorovací sítí jsou rovněž předávána do mezinárodní databáze v  rámci programu EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform).
SÚRO se také v rámci RMS účastní havarijních cvičení a mezilaboratorních porovnání pořádaných SÚJB nebo jinými našimi i zahraničními organizacemi. Srovnávací měření pořádané SÚJB spoluorganizuje a vyhodnocuje.
Někteří zaměstnanci SÚRO pracují ve skupině specialistů radiační ochrany Krizového štábu SÚJB a ve službách Styčného místa SÚRO.