Monitorování radionuklidů v ovzduší

K dokreslení a na vysvětlení hodnot aktivit radionuklidů v ovzduší měřitelných na území České republiky uvádíme následující informaci.

Radiační monitorovací síť kontinuálně monitoruje ovzduší na 10 místech v ČR (naše jaderné elektrárny monitorují ovzduší v řadě dalších míst ve svém okolí). V uvedených 10 místech se monitorují umělé radionuklidy, z nichž v měřitelných koncentracích se v současné době vyskytuje pouze cesium 137, a i to většinou je měřitelné jen při použití odběrových zařízení s velkým průtokem, dlouhých dob odběru a měření. Odběry se provádějí v týdenních intervalech a doby měření, potřebné k dosažení „prahu citlivosti“ měření 1 mikroBq/m3, jsou 3 až 6 dnů; v SÚRO Praha je dosahováno citlivosti pod 0,1 mikroBq/m3.

Pro srovnání: v době průchodu kontaminovaných vzdušných mas v době Černobylské havárie byly měřeny hodnoty aktivity cesia 137 více než desetmilionkrát vyšší než je současná průměrná hodnota, a přesto inhalace těchto aktivit vedla k dávkám, které představují jen zlomek procenta z celoživotní dávky, které je každý obyvatel ČR vystaven díky přírodnímu ozáření.

Kromě již zmíněného cesia 137 se v síti měřicích míst kontaminace ovzduší monitorují přírodní radionuklidy berylium 7 a olovo 210. Přírodní radionuklidy jsou hodnoceny hlavně z důvodu ověřování správnosti měření jednotlivých laboratoří. Průměrná hodnota objemové aktivity berylia 7 je okolo 3000 mikroBq/m3, tj. více než 1000x vyšší než současná hodnota cesia 137 a průměrná dlouhodobá hodnota olova 210 činí přibližně 500 mikroBq/m3. Průměrná hodnota objemové aktivity radonu činí ve vnějším prostředí okolo 5 až 10 Bq/m3 tj. přibližně opět desetmilionkrát vyšší než současná hodnota cesia 137. Ve domech je průměrná hodnota objemové aktivity radonu přibližně 120 Bq/m3.

Informace o přírodní radioaktivitě a problematice radonu najdete na www.suro.cz/cz/prirodnioz.

Úroveň vnitřní kontaminace cesiem 137 u obyvatel ČR je velice nízká, leží na úrovni desítek Bq. Pro srovnání obsah přírodního radionuklidu draslíku 40 v lidském těle je kolem 4000 Bq. Podrobnější informaci o výsledcích monitorování vnitřní kontaminace 137Cs u obyvatel ČR naleznete na www.suro.cz/cz/rms/vnkontaminace.

V případě zvýšení aktivity v ovzduší či podezření, že by k tomu mohlo dojít, bude režim monitorování ovzduší upraven tak, aby informace o aktivitě v ovzduší byly získávány v kratších časových intervalech. Citlivost techniky je velmi vysoká, mnoho řádů pod hodnotami, které by mohly vést k zdravotním důsledkům z inhalace radionuklidů a i při upraveném režimu monitorování bude dostatečná.

SÚRO je také zapojeno do mezinárodní sítě stanic monitorujících ovzduší a téměř okamžitě je informováno prostřednictvím e-mailů, pokud by v některé stanici byly detekovány zvýšené hodnoty aktivit.