Týdenní hodnoty

Týdenní hodnoty objemové aktivity 137Cs, 131I, 7Be a 210Pb ve vzdušném aerosolu naměřené v lokalitě SÚRO Praha za poslední období, včetně hodnot 131I .

 

Image

 

Image

 

Poznámka:

  • MVA = minimální významná aktivita (práh detekce)
  • Výraz 1E-x znamená 10-x (tj. např. 1E-3 je 10-3, tj. 0,001)

 

Díky velmi citlivé měřicí technice bývá občas na území ČR i Evropy zachyceno stopové množství I-131 na úrovni desetin až jednotek µBq/m3. Nejčastěji k těmto detekcím dochází v podzimním a zimním období a jsou často spojeny s teplotní inverzí. Tehdy dochází ke koncentraci I-131 v přízemní vrstvě vzduchu zejména v důsledku provozu klinik nukleární medicíny, kde je I-131 využíván pro terapeutické a diagnostické účely. Další informace viz např. detekce v roce 2018.