Informace o výskytu stopového množství I-131 v ovzduší České republiky v únoru a březnu 2018

Jedná se, stejně jako v minulých letech, opět o extrémně nízké hodnoty detekovatelné jen díky spojení velkoobjemových odběrových zařízení s dlouhou dobou odběru (cca 1 týden) a citlivé detekční techniky s HPGe detektory o vysoké účinnosti a dlouhé doby měření každého odebraného vzorku (po dobu několika dní). S tím též samozřejmě souvisí zveřejnění výsledků měření s téměř dvoutýdenním odstupem ode dne počátku odběru vzorku.

Zjištěné koncentrace I-131 jsou z hlediska eventuálních zdravotních rizik zcela zanedbatelné (týká se vdechování kontaminovaného vzduchu, a o to více i konzumace jakýchkoliv potravin, lesních plodů, vody apod.)

Původ I-131 v ovzduší není opět, stejně jako v minulých letech, zatím znám, pro analýzu možného původu čekáme na výsledky laboratoří z dalších Evropských států.

Rozhodně však platí zdůvodnění zveřejňovaná už v minulých letech, že měřitelná množství I-131 jsou zjišťována v době inverzních meteorologických situací, kdy rozptyl škodlivých látek v atmosféře je významně omezen na přízemní (inverzní) vrstvu vzduchu nad Evropou, tedy na situaci, kdy se zanedbatelné, a tedy nikoliv nepřípustné, úniky I-131 do atmosféry stávají měřitelnými.

Obdobně jako v minulých letech je třeba zdůraznit, že tyto úniky nemají žádnou souvislost s eventuální mimořádnou událostí na jaderném zřízení. Kdyby totiž k něčemu takovému došlo, nevyhnutelně by se v odebraných vzorcích ovzduší musely měřitelně vyskytovat i další štěpné produkty. Zdrojem I-131 v ovzduší tedy nepochybně není nehoda na nějakém jaderném reaktoru.

Tabulka : stopové hodnoty I-131 v ovzduší (v aerosolové formě)

Odběrové místo

Rok 2018

Odběr od - do

Objemová aktivita

[Bq/m3]

Nejistota

[Bq/m3]

Poznámka

Praha   

27.2. - 6.3. 2018

0,89 E-6

0,28  E-6   

(předběžný výsledek)

Ostrava

26.2. - 5.3. 2018

1,46 E-6

0,47 E-6

 

Holešov

26.2. - 5.3. 2018

2,3  E-6

0,6 E-6

 

Poznámka: Výraz 1E-6 znamená 1 x 10-6 (tj. 0,000 001)