Nacházíte se zde: Úvod / Publikace / Aktuality

Aktuality

Zemřel bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas
Se zármutkem oznamujeme, že ve čtvrtek 25. listopadu 2021 zemřel náš milý kolega a bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas.
Seminář k projektu „Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí“
Dne 24. 11. 2021 se konal odborný seminář pro inspektory SUJB zaměřený na prezentaci pilotních výsledků výzkumu Centra pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí.
Seminář Národní radiační havarijní plán
Dne 4. 11. 2021, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO, v. v. i.) uspořádal v pražském Lékařském domě odborný seminář zaměřený na prezentaci „Národního radiačního havarijního plánu“ (NRHP).
SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021
Dne 30. září 2021 předal první náměstek vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2021 řešitelskému týmu SÚRO, v. v. i. a NUVIA a.s.
Kurzy další odborné přípravy
Připravili jsme kurzy další odborné přípravy pro oblast lékařského ozáření formou e-learningu.
Naše příspěvky na ETSON News
Od 1. ledna 2021 se SÚRO stalo novým členem mezinárodní platformy ETSON (European Technical Safety Organisations Network), která sdružuje významné instituce plnící poslání TSO. Tyto organizace poskytují expertní podporu svým regulačním úřadům pro oblast jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.
Vzpomínka na kolegyni Helenu Žáčkovou
Se zármutkem oznamujeme, že v neděli 14. března 2021 zemřela naše kolegyně Ing. Helena Žáčková.