Objemová aktivita vyšší než 1000 Bq/m3

Provedení ozdravného opatření je nutné. Rekonstrukce objektu spočívající ve výměně oken či zateplení povede k dalšímu zvýšení koncentrace radonu. Může být dosaženo i mezní hodnoty stanovené právními předpisy, která znamená již závažné ohrožení zdraví.

Zpracování projektu pro protiradonové opatření zpravidla vyžaduje informace o zdroji radonu a jeho přísunových cestách. Tyto informace je možné získat metodami radonové diagnostiky, které provádějí specializované firmy s povolením typu B a A (viz ZDE). V některých případech lze žádat o státní příspěvek na provedení protiradonových opatření, další informace ZDE.