Praktické informace

(Co mám dělat, když…)
 

Stavím nový dům nebo byt

Podle výsledků výzkumu je v každé páté novostavbě vyšší koncentrace radonu, než je při současných znalostech a technologiích dosažitelné, v každé dvacáté je překročena směrná hodnota uvedená v legislativě. Přitom stačí dodržet několik jednoduchých pravidel.

Více...

Přestavuji existující dům nebo byt

Na radon by se nemělo zapomenout ani při rekonstrukci domu. Zejména při výměně oken a zateplování objektu je důležité zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedocházelo ke kumulaci radonu v objektu. Na druhé straně je přestavba vhodná příležitost k provedení technických opatření, pokud je koncentrace radonu v domě příliš vysoká.

Více...

Kupuji dům nebo byt

Zhruba každý dvacátý objekt v České republice má vyšší koncentrace radonu, než je hodnota doporučená v legislativě. Před investováním velké částky peněz do nového bydlení si ověřte, zda vyhlídnutá nemovitost mezi tyto objekty nepatří.

Více...

V novostavbě bylo zjištěno překročení směrné hodnoty (200 Bq/m3)

Pokud je novostavba dostatečně chráněna proti radonu, měla by být ve všech místnostech objemová aktivita radonu nižší než 200 Bq/m3. Při vyšších hodnotách je pravděpodobně dům nedostatečně chráněn proti radonu. Tomuto jevu je vhodné věnovat pozornost.

Více...

Chci zjistit koncentraci v domě

Existuje řada metod jak zjistit koncentraci radonu v bytě, vyhledejte tu, která je nejvhodnější pro Vaši situaci.

Více...

Chci si provést opatření proti radonu

Problém s radonem je možné vyřešit jednou provždy ozdravením objektu. Jsou známa funkční protiradonová opatření, která zamezí vstupu radonu do objektu, některá z nich nejsou ani příliš složitá, ani nákladná.

Více...