Kupuji dům nebo byt

Zhruba každý dvacátý objekt v České republice má vyšší koncentrace radonu, než je hodnota doporučená v legislativě. Před investováním velké částky peněz do nového bydlení si ověřte, zda vyhlídnutá nemovitost mezi tyto objekty nepatří.
 

 

  • Při koupi domu požadujte od prodávajícího protokol s výsledky měření koncentraceradonu, pokud takové měření bylo v objektu provedeno.
  • Pokud prodávající protokol nepředloží, požadujte provedení měření objemové aktivity radonu v interiéru domu. Pro tyto účely je možné z časových důvodů využít týdenní měření.
  • Přítomnost radonu v objektu není důvodem k zamítnutí koupě, protože radon lze z domu účinně odstranit pomocí protiradonových opatření. Je ale nutné počítat s tím, že náklady na protiradonová opatření mohou navýšit výsledné náklady na pořízení objektu.
  • Při jednání o ceně objektu, kde byly naměřeny zvýšené koncentrace radonu, lze aplikovat oceňovací vyhlášku 3/2008 Sb. Ministerstva financí.