Stavím nový dům nebo byt

Podle výsledků výzkumu je v každé páté novostavbě vyšší koncentrace radonu, než je při současných znalostech a technologiích dosažitelné, v každé dvacáté je překročena směrná hodnota uvedená v legislativě. Přitom stačí dodržet několik jednoduchých pravidel.