Přestavuji existující dům nebo byt

Na radon by se nemělo zapomenout ani při rekonstrukci domu. Zejména při výměně oken a zateplování objektu je důležité zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedocházelo ke kumulaci radonu v objektu. Na druhé straně je přestavba vhodná příležitost k provedení technických opatření, pokud je koncentrace radonu v domě příliš vysoká.
 

Státní příspěvek na provedení protiradonového ozdravného opatření

Pro trvale obydlené byty, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení před 28.2.1991, lze požádat o státní příspěvek na provedení protiradonového ozdravného opatření. Nutnou podmínkou je to, že měřením je zjištěn průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných a pobytových místností bytu vyšší než 1000 Bq/m3.

 Více...