Objemová aktivita radonu vyšší než 4000 Bq/m3

Provedení ozdravného opatření je nutností z důvodu závažného ohrožení zdraví. V případě, že je to ve veřejném zájmu, má stavební úřad právo nařídit provedení nezbytných úprav měřeného objektu vedoucích ke snížení koncentrací radonu na únosnou úroveň.

Zpracování projektu pro protiradonové opatření zpravidla vyžaduje informace o zdroji radonu a jeho přísunových cestách. Tyto informace je možné získat metodami radonové diagnostiky, které provádějí specializované firmy s povolením typu B a A (viz ZDE).

V některých případech lze žádat o státní příspěvek na provedení protiradonových opatření, další informace ZDE.