Objemová aktivita je vyšší než 400 Bq/m3 a nižší než 1000 Bq/m3

Provedení ozdravného opatření je doporučeno. Rekonstrukce objektu ve smyslu výměny oken či zateplení povede k dalšímu zvýšení koncentrace radonu.

Zpracování projektu pro protiradonové opatření zpravidla vyžaduje informace o zdroji radonu a jeho přísunových cestách. Tyto informace je možné získat metodami radonové diagnostiky, které provádějí specializované firmy s povolením typu B a A (viz ZDE).