Nacházíte se zde: Úvod / Radon a přírodní ozáření / Praktické informace / Stavím nový dům nebo byt / Na co si dát pozor, když stavím nový dům nebo byt

Na co si dát pozor, když stavím nový dům nebo byt

Při stavbě nového domu se vyplatí věnovat pozornost také radonu. Dodržením následujících rad snížíte riziko, že v novém objektu bude vyšší koncentrace radonu.

 

  • Nechte si změřit radonový index pozemku. Seznam odborných firem je možné nalézt ZDE. Každá firma, zajišťující měření radonu, musí mít platné povolení SÚJB!
  • Ve smlouvě o dodání stavby požadujte, aby stavba byla provedena podle platných technických norem, tedy i vhodným způsobem ochráněna proti pronikání radonu z podloží (ČSN 73 0601).
  • Ověřte, zda má projektant k dispozici protokol z měření radonového indexu pozemku. Pokud stavbu zajišťuje developerská firma, zeptejte se, zda měření radonu zajistila a protokol projektantovi předala.
  • Doporučujeme oslovit stavbyvedoucího nebo osobu provádějící stavební dozor se žádostí, aby dohlédl na utěsnění prostupů pro inženýrské rozvody a položení izolace, izolace nesmí být porušená, např. prokopnutá, proseknutá atp. 
  • Doporučujeme pořídit podrobnou fotodokumentaci z průběhu stavby.
  • Po dokončení stavby doporučujeme provést tzv. předkolaudační měření radonu v interiéru. Aby bylo měření věrohodné, je nezbytné, aby dům měl osazená okna i dveře.

 

Doporučená hodnota objemové aktivity radonu v interiéru novostavby je 200 Bq/m3.


Pokud jsou koncentrace radonu v některé místnosti vyšší, došlo v některé fázi stavby k pochybení, které může mít za následek vyšší ozařování Vás a Vaší rodiny. Obraťte se proto na odborníky se žádostí o detailní měření. Dodavatelskou firmu vyzvěte k nápravě.