Podrobný popis uskutečněné české epidemiologické studie

Studie probíhala v oblasti Středočeského plutonu, na území s nejvyššími koncentracemi v České republice (průměrná koncentrace na sledovaném území je zhruba pětkrát vyšší než republikový průměr.

V jejím rámci bylo sledováno 12 000 osob, které na tomto území dlouhodobě žily v letech 1960-1999. Kromě dalších údajů (zaměstnání, kouření, délka pobytu v daném území, věk) u nich byla zjišťována příčina úmrtí (pokud ve sledovaném období zemřely) a byla změřena koncentrace radonu ve všech domech, ve kterých v té době bydleli a vypočtena dávka od radonu.

 

Výsledky studie

Do konce roku 1999 zemřela třetina sledovaných osob. Pozorované počty úmrtí na různé příčiny byly porovnány s celostátními hodnotami v oddělených kategoriích pro věk, pohlaví a rok narození. Rozborem příčin jejich úmrtí se ukázalo, že na sledovaném území je o 13 % vyšší výskyt rakoviny plic, než je celorepublikový průměr.

 

Nejdůležitějším poznatkem studie je, že výskyt rakoviny plic je častější u osob, které žily v domech s vyšší koncentrací radonu než v domech s koncentrací nízkou. Zvýšený výskyt je pozorován již od koncentrace 400 Bq/m3 a dále se zvyšuje v závislosti na koncentraci.