Výskyt RADONU v České republice

 

Jak jsme na tom s RADONEM

Průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách v České republice je 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.

Více...

Výsledky v jednotlivých obcích ČR

Image

Na mapě jsou graficky zachyceny výsledky cca 150 000 měření koncentrace radonu v domech. Každá obec, kde bylo změřeno více než 5 objektů, je znázorněna barvou signalizující průměrnou koncentraci radonu v obci.

Více...

Geologická prognózní mapa radonového indexu

Image

Na prognózní mapě jsou odlišeny oblasti podle rizika pronikání radonu do budov - na území s vysokým radonovým indexem je častější výskyt domů s vyššími koncentracemi, naopak na území s nízkým radonovým indexem je nadměrně zatížených domů málo. Mapu zpracovala Česká geologická služba (autoři I. Barnet, J. Mikšová, J. Procházka)

Více...