RADON v domě

Jak se RADON dostává do domu

Image
Jak se RADON dostává do domu

Obrázek znázorňuje cesty, kterými se radon může dostat do domu, a jeho průchod domem. Nejvíce radonu je nasáváno z podloží podtlakem způsobeným rozdílem teploty půdního vzduchu a teploty vzduchu v místnostech domu.

 

Více...

Změny koncentrace radonu v závislosti na chování uživatele

Image
Změny koncentrace radonu v závislosti na chování uživatele

Záznam koncentrace radonu pochází z kanceláře. Povšimněte si periodického nárůstu koncentrace radonu přes noc a jeho rychlého vyvětrání při příchodu do zaměstnání otevřením okna. Koncentrace radonu také silně narostla přes víkend, kdy byla kancelář zcela uzavřena.

 Více...

Změna koncentrace radonu v průběhu roku a mezi lety

Image
Změna koncentrace radonu v průběhu roku a mezi lety

Obrázek ukazuje klasický nárůst koncentrace radonu v objektu přes zimní období, kdy díky vytápení roste teplotní rozdíl mezi domem a podložím, a umožňuje tak aktivní nasávání radonu do objektu. Zajímavá je i variace koncentrace mezi lety.

Více...