Základní informace o RADONU v používané vodě

 
 

Podzemní voda obsahuje vždy určité množství radonu (v povrchových vodách je radonu zanedbatelně). Do vody přechází z hornin obsahujících uran a radium a spolu s vodou se dostává do budov. Při používání vody v bytě se část radonu uvolňuje do ovzduší (při sprchování a mytí asi 50 %, při vaření a praní téměř 100%) a vytváří zde krátkodobé produkty přeměny radonu, jejichž vdechování přispívá k ozáření osob. Pití vody je z hlediska ozáření považováno za méně významné.

Jaké množství radonu se nachází ve vodě v ČR

 

  • Obsah radonu ve vodě souvisí s obsahem přírodních radionuklidů v geologickém podloží, větší pravděpodobnost, že ve vodě bude více radonu, je na území v vysokým radonovým indexem.
  • Průměrný obsah radonu v pitné vodě z podzemních zdrojů je v ČR kolem 14 Bq/l.
  • Nejvyšší nalezené hodnoty jsou řádu tisíců Bq/l, (pro zajímavost: lázeňské vody používané v Jáchymovských lázních mají hodnoty řádu 10 000 Bq/l).
 

Radon je možné z vody odstranit

Pro odstraňování radonu z podzemní vody se používají v ČR aerační zařízení - radon je vytěsňován z vody jejím provzdušňováním. Takových zařízení je v současné době v provozu na úpravnách vody pro veřejné vodovody již několik stovek. Jejich účinnost je vysoká, umožňují snížit obsah radonu ve vodě více než desetkrát.

Radon ve veřejných vodovodech

Voda ve veřejných vodovodech musí splňovat předepsané limity a jsou pro ni stanoveny směrné hodnoty (Vyhláška 307/2002 Sb. v platném znění).

Radon v individuálních studních

Naše předpisy nepožadují měření radonu v pitné vodě pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit. Jsou stanoveny jenom směrné hodnoty a doporučena opatření pro případ jejich překročení.

Koncentrace radonu ve vodě Doporučená opatření
do 200 Bq/l bez opatření
200 až 1000 Bq/l odvětrání místností s velkou spotřebou vody (koupelny)
nad 1000 Bq/l odstranění radonu z vody nebo náhrada zdroje vody

I když měření vody pro individuální zásobování není povinné, lze ho občanům doporučit alespoň na území s vysokým radonovým indexem .

více...