Historie RADONOVÉ problematiky

Vznik radonové problematiky je spjat především s těžbou uranové rudy a plicními nemocemi u horníků. Od 70. let vznikaly první národní radonové programy řešící radon v souvislosti s bydlením. U nás se odborníci systematicky věnují radonu od poloviny 80. let. V lednu 2010 byl zahájen „Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán“ schválený usnesením vlády.