Kde všude měříme RADON

 
RADON nelze postihnout smysly, jeho množství je možné zjistit pouze měřením. Existuje řada metod jak zjistit koncentraci radonu v bytě, vyhledejte tu, která je nejvhodnější pro Vaši situaci.
 

Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu (často zkráceno na OAR). Objemová aktivita radonu se stanovuje v jednotkách Bq/m3 nebo jejích násobcích.

 
Můžete se setkat zejména s následujícími požadavky na měření:
  • zjištění radonového indexu stavebního pozemku se provádí povinně vždy před výstavbou nového objektu, aby mohla být podle zjištěných hodnot navržena patřičná ochrana stavby proti radonu.
  • změření obsahu radonu v ovzduší budovy se doporučuje provést zejména v přízemních bytech v rodinném domě po dokončení novostavby, při koupi objektu nebo v případě, že bydlíte v domě postaveném v oblasti, kde je zvýšený obsah radonu v podloží (jde především o přízemní byty nebo byty v rodinných domech)
  • provedení podrobné analýzy zdrojů a šíření radonu v budově (tzv. radonová diagnostika) se provádí v případě, kdy je v objektu zjištěna vyšší koncentrace a majitel se rozhodne přistoupit k protiradonovým opatřením – bez nalezení zdrojů radonu v objektu a cest, kterými se objektem šíří, nelze vyprojektovat účinné protiradonové opatření
  • změření obsahu radonu a přírodních radionuklidů ve vodě nebo ve stavebních materiálech - přichází ke slovu tehdy, pokud je podezření na vodu nebo stavební materiály jako zdroj radonu.
 
Všechna uvedená měření radonu a dalších přírodních radionuklidů mohou podle Atomového zákona (zákon č.18/1997 Sb.) provádět pouze firmy, které k tomu mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jejich aktuální seznam najdete na internetové stránce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
 
Všechny přístroje používané k měření radonu musí mít platné ověření od Českého metrologického úřadu.