Jak jsme na tom s RADONEM

Průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách v České republice je 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.
 
 
Radon se nachází ve všech objektech v různém množství. Konkrétní koncentrace v domě souvisí s množstvím radonu přítomným v podloží pod objektem. Znalost geologického podloží pomáhá identifikovat oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu budov s vysokou koncentrací radonu.
 
 
Proto byla Českou geologickou službou sestavena geologická prognózní mapa radonového indexu, rozdělující území republiky z hlediska nebezpečí výskytu radonu na oblasti s nízkým, přechodným, středním a vysokým radonovým indexem.
 
 
 
Asi 2-3 % našich domů má vyšší hodnoty než 400 Bq/m3, jsou to především rodinné domy (většinou přízemní části objektu). Jejich rozmístění v rámci republiky je velmi nerovnoměrné. V rámci radonového programu bylo již proměřeno více než 150 000 objektů. Na základě získaných měření byla zkonstruována mapa výsledků koncentrace radonu v objektech, znázorňující pro každou měřenou obci podíl nalezených objektů nad směrnou hodnotu 400 Bq/m3.