V novostavbě bylo zjištěno překročení směrné hodnoty (200 Bq/m3)