Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Systém kvality / Stručná historie akreditace laboratoří Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

Stručná historie akreditace laboratoří Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

Akreditace Kalibrační laboratoře v roce 2016

 1. K 1. lednu 2015 byla ustavena Kalibrační laboratoř SÚRO
 2. 15. ledna 2016 byla vydána první Příručka kvality kalibrační laboratoře SÚRO, v.v.i., plně vycházející zČSN EN ISO/IEC 17025
 3. 24. srpna 2016 se uskutečnil interní audit mangementu kvality kalibrační laboratoře jako součást finální přípavy na akrediaci
 4. 20. září  se uskutečnilo přezkoumání systému mangementu kvality vedením KL
 5. 22. září jsme podali na ČIA žádost o akreditaci Kalibrační laboratoře SÚRO
 6. Ve dnech 6.12. 7.12 a 20.12. 2016 proběhla v Kalibrační laboratoři SÚRO akreditace , t.j. posuzování skupinou posuzovatelů ČIA

 

Pravidelná dozová návštěva ČIA v listopadu 2016 v AZL

Pravidelná dozorová návštěva v AZL se uskutečnila ve dnech:
   1. 29.11.2016 na odboru lékařských expozic a oddělení dozimetrie v Praze
       rozsah akeditace beze změn, byl posouzen upravený SOP 09 (v nábaznosti na nové vydání příslušné normy)
   2. 30.11.2016 na pobočce Ostrava
      v jejím rámci jsme požádali o rozšíření akreditace o stanovení Sr-90 v Ostravě.
Pravidelná dozová návštěva v září  2015
V září 2015 se uskutečnila v akreditovaných zkušebních laboratořích SÚRO, v.v.i.,  pravidelná dozorová návštěva ČIA, po jejímž ukončení bylo vydáno dne 3.11.2015 nové Osvědčení o akreditaci s aktualizovanými přílohami.
V rámci tohoto auditu byla:
    1. obnovena akreditace pobočky Hradec Králové pro stanovení radionuklidů spektrometrií záření gama a stanovení
        objemové aktivity radonu ve vodách,
   2. na odboru monitorování v Praze nově akreditována metoda na laboratorní stanovení transferového koeficientu
       půda - rostlina.
 
Mimořádná dozorová akce v únoru 2015
V únoru 2015 se uskutečnila v akreditovaných zkušebních laboratořích SÚRO, v.v.i.,  mimořádná dozorová akce ČIA, po jejímž ukončení bylo vydáno dne 23.2.2015 nové Osvědčení o akreditaci s aktualizovanými přílohami, které nezahrnují pobočku Hradec Králové, v níž byla na naší žádost pozastavena akreditace z důvodů zásadních personálních změn.

 

Třetí akreditace v roce 2014 (druhá opakovaná)

V květnu 2014 se uskutečnilo v akreditovaných zkušebních laboratořích SÚRO, v.v.i., posuzování auditory ČIA v rámci opakované akreditace. Jeho výsledkem bylo rozšíření stávající akreditace o Oddělení mobilní skupiny Praha.

Pravidelná dozorová návštěva v červnu  2011

V červnu 2011 se uskutečnila pravidelná dozorová návštěva ČIA spojená s mimořádnou dozorovou akcí. Při ní byl rozšířen předmět a rozsah akreditace laboratoří SÚRO o:

 1. zkoušky v rentgenové laboratoři Odboru lékařských expozic v Praze
 2. oddělení radonové expertní skupiny v Praze

 

Mimořádná dozorová akce  lednu  2011

V lednu 2011 se uskutečnila mimořádní dozorová akce ČIA. Při ní byla změněna právní forma akreditovaných zkušebních laboratoří ze SÚRO, organizační složka státu na SÚRO, veřejná výzkumná instituce.

Druhá akreditace v roce 2009 (první opakovaná)

V červnu 2009 se uskutečnila opakovaná akreditace, při níž se akreditace laboratoří SÚRO rozšířila o:

 1. oddělení vnitřní kontaminacei osob Odboru monitorování v Praze
 2. oddělení radiačí ochrany v radiodiagnostice Odboru lékařských expozic Praze
 3. oddělení dozimetrie v Praze


Rozšíření akreditace v roce 2008

V srpnu 2008 se uskutečniíla v SÚRO pravidelná dozorová návštěva ĆIA. V rámci tohoto auditu byla  akreditace    rozšířena o:

 1. pracoviště Odboru monitorování v Praze
 2. pracoviště Pobočky Ostrava

 

První akreditace v roce 2006

V červenci 2006 získalo pracoviště SÚRO v Hradci Králové - Oddělení přírodních zdrojů v prostředí, vedoucí Ing. Jaroslav Vlček - od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1479 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.