Stručná historie akreditace laboratoří Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

Akreditace v roce 2020

7. ledna 2020 vydal ČIA pro KL SÚRO nové Osvědčení o akreditaci, platné do 7.1.2025

Akreditace v roce 2019

V prosinci 2019 se uskutečnilo v rámci opakované akreditace posuzování ČIA v KL podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

V září byla odeslána na ČIA Žádost o opakovanou akreditaci KL.

5. června 2019 vydal ČIA pro ZL SÚRO nové Osvědčení o akreditaci, platné do 5.6.2024.

V dubnu a květnu se uskutečnilo posuzování ČIA v ZL SÚRO podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Byla posouzena i metoda plynové chromatografie na stanovení koncentrace stopovacích plynů,

V únoru byla odeslána na ČIA Žádost o opakovanou akreditaci ZL.

V lednu proběhla v AKL SÚRO pravidelná dozorová návštěva ČIA, podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Akreditace v roce 2018

V lednu 2018 proběhla v AKL SÚRO pravidelná dozorová návštěva ČIA.

V březnu proběhla v AZL SÚRO pravidelná dozorová návštěva ČIA.

Akreditace v roce 2017

9.1.2017 bylo vydáno Osvědčení o akreditaci pro Kalibrační laboratoř SÚRO

Akreditace v roce 2016

V prosinci 2016 proběhla v Kalibrační laboratoři SÚRO akreditace , t.j. posuzování skupinou posuzovatelů ČIA

1. ledna 2015 byla ustavena Kalibrační laboratoř SÚRO

V listopadu se uskutečnila pravidelná dozorová návštěva v AZL, v jejím rámci byla rozšířena akreditace o stanovení Sr-90 v Ostravě.

 
Akreditace v roce 2015
V září 2015 se uskutečnila v akreditovaných zkušebních laboratořích SÚRO, v.v.i.,  pravidelná dozorová návštěva ČIA, po jejímž ukončení bylo vydáno dne 3.11.2015 nové Osvědčení o akreditaci s aktualizovanými přílohami.
V rámci tohoto auditu byla:
   1. obnovena akreditace pobočky Hradec Králové pro stanovení radionuklidů spektrometrií záření gama a stanovení
        objemové aktivity radonu ve vodách,
   2. na odboru monitorování v Praze nově akreditována metoda na laboratorní stanovení transferového koeficientu
       půda - rostlina.
 
Mimořádná dozorová akce v únoru 2015
V únoru 2015 se uskutečnila v akreditovaných zkušebních laboratořích SÚRO, v.v.i.,  mimořádná dozorová akce ČIA, po jejímž ukončení bylo vydáno dne 23.2.2015 nové Osvědčení o akreditaci s aktualizovanými přílohami, které nezahrnují pobočku Hradec Králové, v níž byla na naší žádost pozastavena akreditace z důvodů zásadních personálních změn.

 

Akreditace v roce 2014

V květnu 2014 se uskutečnilo v akreditovaných zkušebních laboratořích SÚRO, v.v.i., posuzování auditory ČIA v rámci opakované akreditace. Jeho výsledkem bylo rozšíření stávající akreditace o Oddělení mobilní skupiny Praha.

Akreditace v roce 2011

V červnu 2011 se uskutečnila pravidelná dozorová návštěva ČIA spojená s mimořádnou dozorovou akcí. Při ní byl rozšířen předmět a rozsah akreditace laboratoří SÚRO o:

  1. zkoušky v rentgenové laboratoři Odboru lékařských expozic v Praze
  2. Oddělení radonové expertní skupiny v Praze

 Mimořádná dozorová akce  lednu  2011

V lednu 2011 se uskutečnila mimořádní dozorová akce ČIA. Při ní byla změněna právní forma akreditovaných zkušebních laboratoří ze SÚRO, organizační složka státu na SÚRO, veřejná výzkumná instituce.

Akreditace v roce 2009

V červnu 2009 se uskutečnila opakovaná akreditace, při níž se akreditace laboratoří SÚRO rozšířila o:

  1. Oddělení vnitřní kontaminace osob na Odboru monitorování v Praze
  2. Oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice na Odboru lékařských expozic Praze
  3. Oddělení dozimetrie v Praze

 

Rozšíření akreditace v roce 2008

V srpnu 2008 se uskutečniíla v SÚRO pravidelná dozorová návštěva ĆIA. V rámci tohoto auditu byla  akreditace    rozšířena o:

  1. pracoviště Odboru monitorování v Praze
  2. pracoviště Pobočky Ostrava

 

První akreditace v roce 2006

V červenci 2006 získalo pracoviště SÚRO v Hradci Králové - Oddělení přírodních zdrojů v prostředí, vedoucí Ing. Jaroslav Vlček - od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1479 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.