Nehoda v závodě ve firmě SOCODEI ve Francii nijak neohrožuje občany

Dne 12. září 2011 došlo ve městě Codolet v jižní Francii v zařízení určeném k nakládání s nízkoaktivními odpady společnosti SOCODEI k nehodě při tavbě kovových odpadů.Na místo byl vyslán expertní tým organizace IRSN (Institut de radioprotection et de sûrete nucléairé), aby prověřil situaci.

Podle dostupných informací došlo v budově k explozi tavicí pece, při níž zahynul jeden zaměstnanec společnosti a čtyři další byli zraněni, nikdo z nich však nebyl kontaminován radioaktivními látkami.

Podle vyjádření francouzského dozorného orgánu ASN (L'Autorité de sûreté nucléaire) nedošlo k úniku žádných radioaktivních látek do okolního prostředí a lidem v okolí zařízení nehrozí tedy žádné nebezpečí.